keskiviikko 12. joulukuuta 2012

Varsinais-Suomen LUOTI-koulutus käynnistyi


Varsinais-Suomen alueen oppilaitosjohtoa kokoontui tiistaina 11.12.2012 Turun TOP-keskukseen oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tieto- ja viestintätekniikkaan koulutuksen aloituspäivään. Osallistujat ovat omissa oppilaitoksissaan tieto- ja viestintätekniikan osalta eri vaiheissa: tietostrategia tehty tai työn alla, tvt-opetussuunnitelmia rakennetaan, laitevarustukset vaihtelevat niin opettajien kuin oppilaiden osalta, verkot pääosin toimivat - paitsi kun koulu saattuu katvealueelle.

Päivän vetäjänä toimi Merja Sjöblom TIEKEstä. Hän avasi yleisesti koulutuksen tavoitteita, ohjeisti tukipalvelu Edulan käyttöön, teetti ryhmätöitä ja päivän päätteeksi antoi vielä etätehtävänkin. Lisäksi Merja avasi omassa puheenvuorossaan "Tieto- ja viestintätekninen osaaminen" eri lähtökohtia oppilaiden ja opettajien tvt-taitojen määrittämiseen. Paljon keskustelua herättivät mm. osaamisen viitekehyksenä toimivat ope.fi -taitotasot, lisäksi käytiin läpi Opetushallituksen strategiaa, kansallisia tvt-opetuskäytön tavoitteita ja muita tärkeitä asioita.

Tietoturva sekä asiantuntijuus ja yksikön taidot


Iltapäivällä Timo Simell TIEKEstä puhui tietoturvasta. Hän antoi konkreettisia esimerkkejä aiheeseen liittyen sekä nostatti keskustelua siitä, kenen vastuulla tietoturvan eri osa-alueiden opettaminen oikeastaan on: mikä on vanhempien vastuu, entä koulun tai muiden toimijoiden? Mitä eroa on teknisellä tietoturvalla, yksilön toiminnalla, miten suhtautua mahdollisiin identiteettivarkauksiin, kiusaamiseen, huijauksiin, jne? Yhteinen näkemys oli, että kaikki vastuu tietoturvan opettamisessa ei voi olla koululla, vaan tarvitaan kollektiivista toimintaa.

Leena Vainio Hämeen ammattikorkeakoulusta puhui omassa osuudessaan asiantuntijuudesta ja yksilön taidoista. Hänen aiheinaan olivat mm. tulevaisuuden kansalaisuuden taidot (ajattelun taidot, työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot) sekä opettajien nykyiset ja tulevat asiantuntijuuden muodot ja tasot. Yhteisesti todettiin, että tärkeimpiä opetettavia asioita tulevaisuudessa ovat oppimisen taidot - emmehän kukaan tiedä, mitä taitoja nykyiset opiskelijat tarvitsevat vuosikymmenen tai kahden päästä.

Kohti tietostrategioita ja tvt-opetuskäytön suunnitelmia


Osassa osallistujien kouluja tai kuntia strategioita on jo valmisteltu, suunnitelmia tehty ja tavoitteita asetettu. Muutoksia tulee kuitenkin jatkuvasti, nyt vaikkapa lukioiden tulee huomioiden vuonna 2016 asteittain käyttöön tulevat sähköiset ylioppilaskirjoitukset.

Etätehtäväksi osallistujat saivatkin ohjeistuksen tutustua niihin suunnitelmiin, joita osallistujajoukosta jo löytyy - peilata niitä omaan organisaatioon, pohtia, kysellä ja kommentoida niitä vähintäänkin oman oppilaitoksen näkökulmasta. Tämä työ tehdään koulutuksen tukipalvelussa, Edulassa, jossa ryhmällä on oma suljettu ympäristönsä.

Tammikuussa jatketaan


Tämä LUOTI-toteutus sisältää kolme lähipäivää. Seuraavat lähipäivä toteutetaan vuoden 2013 puolella, torstaina 17.1.2013 ja keskiviikkona 6.2.2013 Ruskossa.

Taustaa LUOTI-koulutuksille


Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa oppilaitosjohdon täydennyskoulutusta, joka kuuluu hankekaudelle 2011 - 2013. Hankeajan tavoite oli toteuttaa neljä koulutussarjaa - ja ilahduttavasti tavoitteet ovatkin toteutuneet: Varsinais-Suomen LUOTI on neljäs, eli tällä erää viimeinen koulutustoteutus tässä hankkeessa. Hanke on Suomen eOppimiskeskuksen koordinoima ja toteuttajajoukko koostuu joukosta muita alan ammattilaisia.

Kolmen edellisen toteutuksen perusteella koulutus on ollut helposti saavutettavaa ja vaikuttanut omiin toiminatapoihin ja oman yhteisön toimintatapojen kehittämiseen. Arviointi jatkuu luonnollisesti myös tämän viimeisen toteutuksen ajan.

torstai 29. marraskuuta 2012

Oikea-aikainen koulutus osuu ja tuo tuloksia

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan täydennyskoulutusten kolmas toteutus järjestettiin Päijät-Hämeessä loka-marraskuussa 2012. Mukaan ilmoittautui yli 30 oppilaitosjohdon edustajaa eri oppilaitostasoilta - keskimäärin parikymmentä henkilöä oli paikalla kussakin lähipäivässä. Oppilaitosten ja rehtoreiden kiireet, äkillisetkin muutokset, pakottavat osallistujat priorisoimaan .

Koulutukseen oltiin tyytyväisiä, riippumatta siitä, oliko vastaaja ehtinyt osallistumaan yhteen vai kaikkiin lähipäiviin. Koulutuksen laadullisten arvioiden keskiarvo oli 3,7 (asteikolla 1 - 5).

Koulutuksen laadun arviointi eri kriteereillä, LUOTI Päijät-Häme
Avoimissa palautteissa kehuttiin erityisesti luennoitsijoiden asiantuntijuutta, innostavuutta ja esitysten mielenkiintoisia sisältöjä.

Osallistujat arvioivat myös koulutuksen vaikuttavuutta, jonka keskiarvo oli 3,4.

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi, LUOTI Päijät-Häme
Vaikuttavuuden osalta koulutuksen oikea-aikaisuus luonnollisesti paransi tuloksia: "Työpaikallani käydään juuri läpi muutosta, jossa olemme ottamassa uutta tekniikkaa ja viestintävälineitä käyttöön". Vastaavasti, jos suuria muutoksia ei ole juuri nyt menossa / tulossa, eivät koulutuksen sisällötkään välttämättä olleet yhtä vaikuttavia: "Mielestäni sillä mitä näin ei ollut minun näkökulmastani vaikuttavuutta".

Hienoa, että aineistot jäävät käyttöön koulutuksen jälkeenkin


LUOTI-koulutuksissa osallistujien käytössä oli Moodle-alustalla toimiva koulutuksen tukipalvelu, Edula. Siellä julkaistiin päivittäiset ohjelmat, tausta- ja luentomateriaalit, ennakko- ja etätehtävät sekä muita hyvä linkkejä ja vinkkejä. Myös keskustelualustoja hyödynnettiin koulutuksen aikana. Tämä ympäristö jää koulutukseen osallistuneiden käyttöön myös koulutuksen jälkeen - eli materiaaleihin on helppo palata milloin vain ja jo aloitettuja keskusteluja on helppo jatkaa. Hyviä koulutuksen aikaisia ideoita kannattaa jatkojalostaa yhdessä myös ohjatun koulutuksen jälkeen.

Varsinais-Suomessa jatketaan 

Tämän Opetushallituksen rahoittaman koulutussarjan viimeinen koulutus järjestetään joulukuusta alkaen Varsinais-Suomessa. Oppilaitosjohtoa on tännekin ilmoittautunut jo pitkälti yli kaksikymmentä - vielä mahtuu mukaan!

Lisätiedot merja.sjoblom(at)tieke.fi tai helena.mykra(at)gmail.com

keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Päijät-Hämeen LUOTI-seminaari luotsaa tietotekniikkaan

Tänään 10.10.12 alkava Lahden seudun oppilaitosjohdon koulutus kokoaa 32 hengen osallistujajoukon miettimään yhdessä nykytilaa ja lähitulevaisuutta. Avauspäivänä paikalliset visionäärit, apulaisrehtori Katri Luukka koulutuskeskus Salpauksen Aikuiskoulutuksen ja työelämän palveluista sekä Kimmo Laitinen Hollolan lukiosta täydentävät aiemmissa seminaarisarjoissa esiintyneen puhujajoukon evästyksiä.

Katri Luukan esitys käy läpi hänen omaa taivaltaan sosiaalisen median työkäytön omaksumisessa ja mitä hyötyä johtajalle on someilusta. Kimmo Laitinen puolestaan kertoo käytännön kokemuksia siitä, miten hyötyä on Facebookin opetuskäytöstä (jos koneellasi toimii Java, voit katsoa Kimmo Laitisen esittelyvideon). Katri Luukan diasarja löytyy SlideShare-palvelusta.


keskiviikko 29. elokuuta 2012

LUOTI-kesäseminaarin arvioinnin tuloksia

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan koulutusten toinen sarja toteutettiin kesän 2012 aikana Helsingissä avoimena toteutuksena. Koulutuksen sisällöt keskittyivät tuttuun tapaan tieto- ja viestintäteknisen sekä sosiaalisen median osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuteen ja asiantuntijoiden johtamiseen, suunnitelmalliseen työskentelyyn, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen, tietoturvaan, sääntöihin ja oikeuksiin sekä lainsäädääntöön. Aiheet ovat tärkeitä ja keskeisiä oppilaitosten kehittämisessä ja muutoksen hallinnassa, lisäksi erilaiset kehityshankkeet vaativat oppilaitosjohdolta näihin asioihin paneutumista, joten vuorovaikutus myös muiden toimijoiden kanssa on hyödyllistä.

Osallistumisen haasteena arjen kiireet


Koulutuspäivät aikataulutettiin yhteistyössä oppilaitosjohdon edustajien kanssa, jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset ajankohdat kiireisille osallistujille. Kaikkiaan koulutukseen ilmoittautui upeasti lähes 30 osallistujaa, joista osa kuitenkin joutui perumaan ilmoittautumisensa muiden kiireiden vuoksi. Lopulta 21 henkilöä eri oppilaitoksista osallistui yhteen tai useampaan koulutuksen kolmesta lähipäivästä - osa aidosti läsnäosallistujana, osa etäyhteyden avulla aikataulujensa mukaan.

Kuva 1: kesäseminaarin osallistujien edustamat oppilaitosmuodotLUOTI-koulutukset ovat osallistujille maksuttomia koulutuksia, joten niistä on myös "helppo" jäädä pois muiden kiireiden vuoksi - niinpä parhaimillaankin vain 12 osallistujaa oli yhtä aikaa läsnä koulutuspäivissä. Toisaalta osallistujat kaipasivat myös ennakko- ja välitehtäviä, joiden pohjalta keskustelua voisi kouluttajan vetämämä jatkaa lähipäivässä. Open Päivitys ja LUOTI-koulutuksissa onkin käytössä tukipalvelu Edula, johon kesäseminaarinkin koulutusmateriaalit ja etätehtävät chatti- ja keskustelualueineen avattiin ennen ja jälkeen jokaisen koulutuspäivän.Mahdollisuus vuorovaikutukseen ja keskusteluun siis on, mutta sen hyödyntäminen tässä koulutuksessa jäi kovin vähäiseksi.

Koulutuksen laatu nähtiin hyvänä

Koulutuksen laatua arviointiin palautelomakkeella monipuolisesti eri näkökulmista:
Kuva 2: kesäseminaarin laadullinen arviointi
Koulutuksen aikana hyödynnettiin niin läsnä- kuin etäluennoitsijoita, samoin siis osallistuminen oli mahdollista niin paikan päällä kuin etäyhteyden avulla. Reaaliaikainen chattimahdollisuus Edulan kautta oli myös mahdollista, samoin keskutelualueiden hyödyntäminen. Jokainen seminaarin asiantuntija varasi aikaa ja mahdollisuuksia keskustelulle ja kysymyksille, monet teettivät myös pieniä ryhmä- tai paritöitä. Palautteissa toivottiin vielä enemmän yhteistoiminnallisuutta ja mahdollisuutta käyttää samoja menetelmiä, joita opetetaan. Toisaalta joiltain osin katsottiin myös sisältöjen olevan yleistietoa, jota voi itsekin etsiä netistä - mikäli aika sen sallii.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen paranee koulutuksen myötä

Myös LUOTI-koulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin useasta eri näkökulmasta:

Kuva 3: kesäseminaarin vaikutavuuden arviointi
Oman työn kehittäminen ja kehittyminen on yksi selkeä tarve oppilaitosjohdolla - osin myös siksi, että uusien taitojen hallinta helpottaa niiden viemistä eteenpäin muuhun organisaatioon. Keskusteluissa isoon roolin nousikin jälleen haasteet uusien toimintamallien käyttöönotossa oppilaitoksissa. Ratkaisuja ja esimerkkejä tarjottiin koulutuksen aikana paljonkin.

Webinaari toteutusmallina helpottaisi osallistumista

Suurin osa osallistujista suosittelee LUOTI-koulutusta myös muille. Selkeänä haasteena ja osallistumisen esteenä nähdään kuitenkin oppilaitosjohdon kiireet ja monipuoliset, omassa organisaatiossa läsnäoloa vaativat tehtävät. Niinpä avoimissa palautteissa todettiinkin kokonaan webinaarina toteutettavan koulutusvaihtoehdon olevan ehkä helpommin saavutettavissa. Toisaalta tällöin myös koulutusosiot pitää palastella pienemmiksi paloiksi, kuten tehtiin keväällä 2012 toteutetussa LUOTI-koulutuksen webinaarisarjassa.

perjantai 10. elokuuta 2012

Kesäseminaari jatkuu perjantaina 17.8.2012

Kesäkuussa käynnistyi Helsingissä Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutuksen seminaarisarja. Kaksi ensimmäistä lähipäivää pidettiin ennen kesälomataukoa - nyt on aika jatkaa sarjan kolmannella ja viimeisellä lähipäivällä.

Perjantaina 17.8.2012 kokoonnumme jälleen HDO:n tiloihin, osoitteeseen Alppikatu 2, Helsinki, luokkaan 63. Päivän aiheet keskittyvät sääntöihin, oikeuksiin ja lainsäädäntöön sekä yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen eri näkökulmista.

Päivän ohjelma on kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

09:00    Päivän aloitus, keskustelua ja kysymyksiä aikaisempiin lähipäiviin liittyen
09:15    Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus: Christian Komonen Fronter
Christianin esitys
  
10:00    Säännöt, oikeudet ja lainsäädäntö: Jyrki J.J. Kasvi TIEKE
            -> jatkuu lounaaseen asti, sopivassa kohdassa kahvi- ja jaloittelutauko
Jyrkin esitys:


12:00     LOUNAS, omakustannushintaan ravintola Alppica
13:00     Säännöt, oikeudet ja lainsäädäntö: Jyrki J.J. Kasvi TIEKE  
14:00     Tauko
14:15     Viestintäkulttuuri ja vuorovaikutus työssä: Jarmo Tanskanen Valopi
Jarmon esitys (äänen kanssa)


15:00     Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus: Harto Pönkä Innowise, etänä
Harton esitys:


15:45     Päivän yhteenveto ja koulutuksen päättäminen

Tervetuloa mukaan niin aiemmin ilmoittauneet kuin uudetkin osallistujat. Jos tulet mukaan ensimmäistä kertaa, täytäthän ilmoittautumislomakkeen osoitteessa: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=808553&chk=6KCEXD7Q

 Myös etäyhteysmahdollisuus on tarvittaessa käytössä:
Adoce connect: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/kesaluoti/

torstai 14. kesäkuuta 2012

Suunnitelmallisesti ja tietoturvallisesti kohti hyvää työympäristöä

Keskiviikkona 13.6.2012 jatkettiin kesän LUOTI-seminaarisarjaa Alppikadulla, HDO:n tiloissa.

Tämän seminaarisarjan toisen päivän aiheina olivat suunnitelmallinen työskentely, tietoturva sekä henkinen ja fyysinen työmpäristö. Hyvien asiantuntijaluennoitsijoiden ja aktiivisten etä- ja läsnäosallistujien keskustelu oli vilkasta ja keskustelua jatketaan ryhmän omassa Edula-ympäristössä. 

Seminaarisarja jatkuu elokuussa


Kesäisen seminaarisarjan kolmas ja viimeinen lähipäivä on perjantaina 17.8.2012 klo 9 alkaen, tutussa paikassa: HDO, Alppikatu 2, 00530 Helsinki, luokka 63. Tarvittaessa myös etäosallistuminen on mahdollista.

Elokuun aiheet ja luennoitsijat ovat:
 • Säännöt, oikeudet ja lainsäädäntö: Jyrki J.J. Kasvi, TIEKE 
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus: Harto Pönkä Innowise, Jarmo Tanskanen Valopi ja Henrik Paajanen Fronter

Keskiviikon 13.6. luennoitsijoiden esitykset tässä:

tiistai 5. kesäkuuta 2012

TVT:n ja somen rooli oppilaitoksissa

Oppilaitosjohdon LUOTI-kesäseminaari käynnistyi. Kesäseminaarissa puhutaan kattavasti tvt:n ja sosiaalisen median roolista oppilaitoksissa. Osallistujilla on laaja kokemus ja näkemys aihepiiristä. Yhteisissä keskusteluissa haetaan avaimia toimintakulttuurimurrokseen ja pedagogiseen johtamiseen.

Oppimisessa korostuu nykyisin entistä enemmän suunnitteluosaaminen ja oppimisen muotoilu eli voidaan tietyssä mielessä puhua oppimisen designista. Lukuisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa on asiaa edistetty. Strategioita on laadittu pitkälti toista vuosikymmentä. Tietyssä mielessä tuntuu, että edistyminen on ollut hidasta. Toisaalta monissa asioissa on menty paljonkin eteenpäin – varsinkin rautaa on tullut, käyttöliittymät ovat helpottuneet, yhteydet parantuneet ja vapaa-ajan tvt-käyttö lisääntynyt.

Jokapaikan ubiikki tenologia, sähköistyvät oppisisällöt, mobiili teknologia ovat jo arkea monessa paikassa – eivät toisaalta vielä tasapuolisesti ja kaikkialla. Kaiken muun kehittämisen keskellä teknologian oppimiskäyttöön liittyvien asioiden jäsentäminen, vaiheistaminen, siirtymä edeltävistä teknologioista tuoreempiin, teknologian sulauttaminen lähityöskentelyyn, oppimisen avaaminen, oppimisympäristöjen rikastaminen. Kaikki tämä erilaisten säästöpaineiden kanssa.
Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2
View more presentations from Harto Pönkä

tiistai 8. toukokuuta 2012

Ruusuja ja kehitysideoita LUOTI-webinaarisarjaan osallistuneilta

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan webinaarisarja toteutettiin keväällä 2012, helmikuun alusta huhtikuun loppuun kestävän jakson aikana. Webinaarisarjassa oli kuusi luentokertaa:
 • Henkinen ja fyysinen työympäristö
 • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen ja sosiaalisen median osaaminen
 • Asiantuntijuus ja yksilön taidot
 • Suunnitelmallinen työskentely
 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Osallistujat saattoivat osallistua yhteen tai useampaan webinaarisarjan osaan sekä hypätä mukaan matkan varrella. Kaiken kaikkiaan 53 eri henkilöä eri kouluasteilta osallistui vähintään yhteen sarjan webinaariin.


Kuva 1: osallisutat edustivat monipuolisesti eri oppilaitosmuotoja

Koulutusta arvioitiin niin laadun kuin vaikuttavuuden osalta. Arviointi toteutettiin viisiportaisella asteikolla, jossa 1 oli heikoin arvosana ja 5 paras.

Innostusta, vinkkejä omaan työhön, kiire esteenä

Kuva 2: koulutuksen laadun arviointi pyydetyillä kriteereillä
Laadun arviointiin liittyvissä vapaissa palautteissa kehuttiin yleisesti webinaarin toimivuutta sekä luennoitsijoiden asiantuntijuutta ja innostuneisuutta asiasta. Keskustelun aktiivisuus vaihteli webinaareittain, mutta siitäkin monet saivat hyviä ideoita omaan työhönsä liittyen. Myös webinaarien tallenteet ovat olleet suosittuja niin poissaolojen kuin uusintojen takia.

Vastaavasti kehityskohteiksi nousi mm. osallistujien sitouttaminen vapaaehtoisten etätehtävien tekemiseen. Koulutuksen taustakanava Edula, www.edula.fi, olisi tarjonnut loistavan kanavan pohtia webinaarien aiheita ja käydä keskustelua niihin liittyen. Aikaresurssit ja vapaaehtoisuus olivat rajoittavia tekijöitä, vaikka hyödyt olivatkin nähtävissä.

Webinaareissa yleinen ongelma on myös luentojen pituuksien määrittely. Luennot oli pilkottu ja webinaarit tauotettu, mutta kolme tuntia on siitä huolimatta pitkä aika keskittyä. Toisaalta, pilkkominen liian pieniin kokonaisuuksiin saattaa myös verottaa osallistujia.

Vahvistusta ja taustatukea, ideoita tulevaan, konkreettista toimintaa

Kuva 3: koulutuksen vaikuttavuuden arviointi eri kriteereillä
Vaikuttavuuden osalta osallistujien omat taustat ja oppilaitoksen tilanne vaikuttivat arviointiin. Pidemmälle edenneille webinaarit tarjosivat erityisesti vahvistusta omille ajatuksille ja tekemisille, rohkaisua jatkaa aloitetulla tiellä. Toisissa oppilaitoksissa webinaarisarjan pohjalta lisättiin uusiin opetussuunnitelmiin tvt-tunteja ja monet totesivat kehitysvauhdin olevan hengästyttävä - webinaareista jäikin näin paljon uusia ideoita sulatettavaksi.

Käytännön esimerkit toiveena

Yleisenä palautteena esiin nousivat vielä toiveet käytännön esimerkeistä ja konkretian mukaan tuomisesta vielä enemmän. Teoria on tärkeää, mutta samat asiat saattavat toistua muissakin kanavissa. Luennoitsijoiden substanssiosamainen ja opetusmaailman tuntemus käytännön esimerkein ovat erittäin tärkeitä esiin tuotavia asioita.

Positiivinen mieli järjestäjille jää, kun 92 % webinaarisarjan osallistujista on valmis suosittelemaan koulutusta muille!

Tervetuloa mukaan seuraavaan toteutukseen

Seuraava LUOTI-seminaarisarja järjestetään kesällä, 5.6. - 17.8.2012 Helsingissä, kolmena lähitapaamisena. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: http://luotikoulutus.blogspot.com/p/ohjelma.html


perjantai 27. huhtikuuta 2012

Webinaarin viimeisessä osassa keskityttiin yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan webinaarisarja alkoi helmikuun alussa ja kuudes eli viimeinen sarjan webinaari toteutettiin perjantaina 27.4.2012 aiheena yhteisöllisyys ja vuorovaikutus.

Webinaarin asiantuntijapuheenvuoron pitivät Harto Pönkä (Innowise), Jarmo Tanskanen (Valopi) ja Henrik Paajanen (Fronter). Esitykset löytyvät alta.

LUOTI-koulutuksissa käytössä olevat kanavat, kuten tämä blogi, Facebook-sivut ja tukipalvelu Edula säilyvät käytössä edelleen. Niitä kannattaa seurata ja hyödyntää.

Tämä Opetushallituksen rahoittama, osallistujille maksuton henkilöstökoulutus jatkuu kesällä uudella toteutuksella. Tällöin osallistujat tapaavat kasvokkain Helsingissä. Kesäseminaarisarjan aikataulut ja ilmoittautuminen täällä.


torstai 26. huhtikuuta 2012

Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus -webinaari 27.4. klo 9-12

Kevään viimeisessä LUOTI-webinaarisarjan osassa pe 27.4. klo 9-12 aiheina ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus sekä tiedon luominen ja hallinta. Aiheita tarkastellaan sekä oppimisen ja opetuksen että koulun työyhteisön kehittämisen näkökulmista.

Webinaarissa ovat puhujina Henrik Paajanen Fronterilta, Jarmo Tanskanen Valopista, ja Harto Pönkä Innowisesta. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan heidän ajatuksiinsa huomisen aiheista hieman jo etukäteen:

Kysymyksiä pohdittavaksi:
 • Miten hajautettua tiedon tuottamista voidaan ohjata ja roolittaa?
 • Miten dialogisuus saadaan työyhteisöä kehittäväksi toimintavaksi?
 • Mitä mahdollisuuksia sosiaalisen median palvelut tarjoavat vuorovaikutuksen tukemiseen? 
Tervetuloa!

Webinaarihuone: 

perjantai 20. huhtikuuta 2012

Webinaari osa 5: säännöt, oikeudet, käyttöehdot ja suositukset - tule mukaan keskusteluun!

Edellisen LUOTI-webinaarin aiheeseen liittyvä keskustelutehtävä on avattu Edulassa. Tervetuloa mukaan!

Edulaan liittymisen ohjeet löydät tästä.

Alla viime kerran Jyrki J.J. Kasvin ja Harto Pöngän esitykset:

P.S. Webinaarisarjan viimeinen osa on perjantaina 27.4.2012 klo 9 - 12 ja aiheena yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Kouluttajina: Harto Pönkä Innowise, Jarmo Tanskanen Valopi ja Henrik Paajanen Fronter.

torstai 12. huhtikuuta 2012

Säännöt ja oikeudet TVT:n käytössä sekä sosiaalisen median käyttöehdot ja suositukset

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kouluissa säätelee monet lait ja asetukset - kuten kaikkea muutakin toimintaa. Toisaalta käytännöissä tulee kunnioittaa oppilaiden ja opettajien oikeuksia niitä turhaan rajoittamatta. Näihin teemoihin törmätään jatkuvasti, kun pohditaan esimerkiksi oppilaiden yksityisyyden suojaa, tekijänoikeuksia sekä muita digitaalisia oikeuksia TVT:n ja sosiaalisen median opetuskäytössä.

Mitä tietoja voidaan tallentaa mihinkin, milloin niitä voidaan jakaa julkisesti, milloin tietoja täytyy salata? Mikä on riittävä tietoturvan taso missäkin tilanteessa? Milloin päätöksen voi tehdä opettaja tai oppilas itse? Milloin tarvitaan vanhemman lupa?

Kysymyksiä on monia.

Etenkin sosiaalisen median palveluissa törmätään monenlaisiin käyttöehtoihin. Jo pelkästään sen ratkaiseminen, saavatko oppilaat käyttää jotain sosiaalisen median palvelua, voi olla käytännössä hankalaa. Samaan aikaan tulisi huomioida palvelun omat käyttöehdot ja ikärajat, Suomen laki, vanhemmilta saadut tai saamatta jääneet luvat sekä koulun mahdolliset omat pelisäännöt.

Näihin ja muihin TVT:n ja sosiaalisen median käyttöön liittyviin sääntöihin, oikeuksiin ja pelisääntöihin perehdymme perjantaina 13.4. LUOTI-webinaarissa klo 9-12.

Luennoitsijat:
 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö: Jyrki J.J. Kasvi TIEKE
 • Tietoisku sosiaalisen median käyttöehdoista ja OPH:n sosiaalisen median opetuskäytön suosituksista, Harto Pönkä Innowise
Tervetuloa!


perjantai 30. maaliskuuta 2012

Webinaari osa 4: Suunnitelmallinen työskentely ja tietoturva

Suunnitelmallinen työskentely ja tietoturva olivat aiheina perjantaina 30.3.2012 pidetyssä LUOTI-webinaarisarjan neljännessa osassa. Asiantuntijaluennoitsijoina webinaarissa olivat Jarmo Tanskanen (Valopi), Christian Komonen (Fronter) ja Timo Simell (TIEKE).

Luoti webinar tietoturva
View more PowerPoint from TimoSimell

Hyödyllisiä linkkejä

Webinaarin aikana nousi jälleen esiin hyödyllisiä linkkejä, tässä niistä tietoa:

keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Suunnitelmallinen työskentely ja tietoturva webinaarissa perjantaina 30.3.2012

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -webinaarit jatkuvat

 • perjantaina 30.3.2012 klo 9 -12

suunnitelmallisen työskentelyn ja tietoturvan aiheilla.

Webinaarin asiantuntijoina tällä kertaa
 • Jarmo Tanskanen, Valopi
 • Christian Komonen, Fronter sekä
 • Timo Simell, TIEKE

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja pohtimaan tämän kerran teemoja. Verkkotilan osoite: https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/luoti/

Jos et ole aiemmin osallistunut webinaarisarjaan, täytäthän myös ilmoittautumislomakkeen: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=790952&chk=UM6EM3QC

Yleisiä ohjeita webinaarin osallistujille löytyy http://luotikoulutus.blogspot.com/p/ohjelma.html

perjantai 9. maaliskuuta 2012

Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus

Haetaanko yhteisöllisyydestä samoja asioita nykypäivän tietoyhteiskunnassa mitä aiemmin katoava kansanperinteemme talkoot ovat tarjonneet? Puhutaanko yhteisöllisyydestä jo niin monessa asiayhteydessä, että se on kääntymässä itseään vastaan eikä merkitse tarpeeksi konkreettisia asioita.

Virtuaalisen oppimisen merkeissä kouluja paljon kiertäneenä viimeisten vuosien aikana sekä opettajia kouluttaen olen huomannut kuinka tämän nykypäivän talkootyön on ollut paikoin hyvin vaikea löytää toimivaa muotoaan enemmistön ymmärrettävissä ja omaksuttavissa olevalla tavalla.

Toisaalta on helpoa ymmärtää, mistä tämä vaikeus johtuu, sillä muuttuuhan se maailma, johon yhteisöllisyyden käsite voimakkaasti liitetään, sellaisella vauhdilla, että mukana pysyminen on varmasti vaikeaa, jos sen seuraaminen ei ole itselle jo muutenkin harrastus tai ammatti.

Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta esiintyy varmasti jokaisessa koulussa ja työyhteisössä monissa eri muodoissa, ei ainoastaan verkossa tapahtuvana. Usein virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan onnistuneeseen työskentelyyn liittyy jonkinlainen muutos. Ilman muutosta edellä mainittujen käsitteiden kautta syntyviä voimavaroja ei päästä hyödyntämään laajemmassa mittakaavassa. Opettajarintaman laaja-alaisesta mukaanlähtemisestä tällaiseen muutokseen Janne Saarinen kirjoittaa osuvasti omassa blogissaan.

Oppimisympäristön muodostaminen

Netin erilaiset sosiaaliset työkalut, palvelut ja sovellukset ovat osa nykypäivän tapaa tuottaa tietoa sekä tallentaa hiljaista tietoa. Näiden välineiden tuominen yhteisöihin tähtää mm. vuorovaikutuksen lisäämiseen... kouluissa on edelleenkin kirjoja, joita luetaan yksin ja vihkot, joihon kirjoitetaan kotitehtäviä. Nykyään voi lisänä olla wiki, blogi, Facebook, Google docs tai opettajan kasaamat verkkosivut, joita hyödynnetään välineinä opetuksen tukena. Erilaisten välineiden käyttöönotossa kannattaa niiden suuresta houkuttelevuudesta huolimatta ensin tarkastella niiden hyötyä kokonaisuuden kannalta. Liian usein tulee eteen tilanteita, joissa henkilökohtainen innostus ja kiinnostus (mitkä ovat sinänsä loistavia asioita) hämärtää todellisen tavoitteen ja tarpeen. Opetusympäristöjen toteutuksessa yhteisöllisissä palveluissa pitäisi ehdottomasti kiinnittää huomiota opetustilanteen hallittavuudeen, työskentelyn seurattavuuden sekä toiminnan todennettavuuteen. Usein edellä mainitut kokonaisuudet rakentuvat ryhmäytymisen mahdollisuudelle sekä tarpeenmukaiselle asioiden henkilökohtaistamiselle. Näihin asioihin Petri Lassi viittaa hyvin osuvasti omassa blogissaan. Puutteellisuus näissä kivijaloissa vaikuttaa suoraan systemaattiseen asioiden kehittämiseen, jolloin toiminta muotoutuu pirstaloituneeksi.

Motivointi

Työyhteisöissä jokaiselle pitäisi pyrkiä luomaan mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon ja motivaation pohjilta. Näin saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla varmasti lopulta se päämäärä, mitä tavoitellaan. Tapoja toimia yhteisön / yhteisen asian eteen on aina olemassa monia. Suunnittelemalla toiminta hyvin, toimintatapojen tärkeys tulee kaikille selväksi, eikä kenenkään tarvitse kyseenalaistaa toisen toimintavalmiuksia tai -periä. Myös jokaisen toimijan tärkeys yhteisen asian eteen tulee automaattisesti esille, eikä kenenkään tarvitse henkilökohtaisesti sitä korostaa.

Monesti koulutuksissa olen kuullut kysymyksen "Miksi minä käyttäisin omaa aikaani, kun tiedän ettei toiset ole valmiita tekemään mitään yhteisten asioidemme eteen?". Lähtiessäni ratkomaan osallistujien kanssa tällaista tilannetta, ensimmäinen asia mistä mainitsen on se, että työyhteisöissä voi toimia monissa eri rooleissa ja näin myötävaikuttaa yhteisön / yhteisiin tavoitteisiin. Kuinka monimuotoinen työyhteisö olisi, jos olisimme kaikki yhdestä puusta veistettyjä?

Muutoksella kohti tavoitteita

Virtuaalisissa yhteisöissä toimittaessa asioille pitää asettaa tavoitteita, lisäksi toimintaa pitää ehdottomasti seurata. Kehityskeskustelut ovat mainioita tilanteita läpikäydä asetettujen tavoitteiden tilanteet sekä pureutua mahdollisesti esille tulleisiin haasteisiin. Nykyään henkilökohtainen vastuunotto korostuu koko ajan enemmän ja enemmän. Jokaisen pitää olla valmis ainakin osittain muuttamaan omia työskentelytapoja. Suurimmat muutosta estävät asiat ovat yleensä oma osaamattomuuden ja/tai asioiden hallitsemattomuuden tunne. Näiden asioiden yli päästään suunnittelemalla toiminnan jalkauttaminen ja kehitäminen oikein, sekä järjestämällä riittävä koulutus. Henkilökohtaisesti tarpeellisesta työskentelyn muutoksen pitää voida keskustella esimiehen, rehtorin tai jonkun sparraajan kanssa, jos tarve ei muuten ole selvillä.

Johtaminen

Johtaminen on nykypäivänä vuorovaikutuksessa olemista mitä suuremmissa määrin. Vaikka johtaminen on mm. kaksisuuntaista keskustelua, jossa kummankin osapuolen pitää ymmärtää yhteiset sekä henkilökohtaiset tavoitteet ja vastuut, niin tehtävien päätöksien pitää viedä kohti asetettuja tavoitteita. Nykypäivän talkoista - yhteisöissä - olemisesta ja toimimisesta on muodostumassa välttämätön väylä uusien asioiden oppimiselle ja tiedonsaantiin. Tärkeintä ei kuitenkaan ole missään tapauksessa seurattavien yhteisöjen lukumäärä, vaan niissä tapahtuva vuorovaikutuksen taso.

Odotan mielenkiinnolla keskustelua näihin vaikeisiin, mutta kaikkialla varmasti läsnäoleviin haasteisiin.

Henrik Paajanen
Fronter Nordic

torstai 8. maaliskuuta 2012

Webinaari osa 3: Asiantuntijuus ja yksilön taidot

Leena Vainion (HAMK) ja Petri Lounaskorven (NewTEC) vetämät asiantuntijaluennot aiheesta Asiantuntijuus ja yksilön taidot veti webinaarisalin täyteen aktiivisia kuulijoita. Päivän aikana paneuduttiin mm. eri sukupolvien käyttäytymismalleihin, uuden opettajuuden haasteisiin, vertaistukeen (jaettu asiantuntijuus, yhteisöllinen työskentely, tiimityöskentely…), strategioihin, visioihin ja moneen muuhun oppilaitoksen arjessa ja kehittymisessä tärkeään asiaan.

Petrin ja Leenan yhteinen esitys:Edulassa jatketaan

Webinaarin jälkeen työskentely jatkuu Edulassa (www.edula.fi). Edulassa kannattaa jatkaa edellisten webinaarien pohjalta syntynyttä keskustelua mm. aiheista asiantuntijayhteisön kehittäminen ja rehtorin rooli tvt-suunnan näyttäjänä. Lisäksi Edulasta löytyy ohjeet tämän kertaisen etätehtävän pohtimiseen. Tavoitteena on pohtia miten opettajien asiantuntijuutta tässä ajassa parhaiten pidetään ajan tasalla?

Jos et vielä ole Edulaan tutustunut, lue ohjeet LUOTI-blogista: http://luotikoulutus.blogspot.com/2012/02/edula-koulutusten-tukipalvelu-avattu.html

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteisöllinen työskentely saa webinaareissakin aikaan runsaasti keskustelua ja osallistujat jakavat luentoaiheisiin liittyviä linkkejä. Alla kerättynä 7.3. webinaarissa esiin nostettuja linkkejä käyttöönne:

tiistai 6. maaliskuuta 2012

Kesän 2012 LUOTI-seminaarisarja aikataulutettu, ilmoittaudu mukaan

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -täydennyskoulutus on oppilaitosjohdolle kohdistettua Opetus-hallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta jossa haetaan vastauksia mm. yllä oleviin kysymyksiin. Koulutus toteutetaan seminaarisarjana, jota täydentää keskeisiin sisältöihin perustuva etätyöskentely ja verkkopohjainen tukipalvelu.

Kesän 2012 seminaarisarja toteutetaan Helsingissä, HDO:n tiloissa osoitteessa Alppikatu 2, 00530 Helsinki, seuraavina ajankohtina:

tiistai 5.6.2012 klo 9 - 16
 • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen ja sosiaalisen median osaaminen:
  Anne Rongas eOppimiskeskus, Harto Pönkä Innowise ja Merja Sjöblom TIEKE
 • Asiantuntijuus ja yksilön taidot:
  Leena Vainio HAMK ja Petri Lounaskorpi NewTEC
keskiviikko 13.6.2012 klo 9 - 16
 • Henkinen ja fyysinen työympäristö:
  Jyrki J.J. Kasvi TIEKE ja Petri Lounaskorpi NewTEC
 • Suunnitelmallinen työskentely:
  Jarmo Tanskanen Valopi ja Kenneth Vuorinen Fronter
 • Tietoturva:
  Timo Simell TIEKE
perjantai 17.8.2012 klo 9 - 16
 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö:
  Jyrki J.J. Kasvi TIEKE
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus:
  Harto Pönkä Innowise, Jarmo Tanskanen Valopi ja Henrik Paajanen Fronter

Ilmoittautuminen:

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=808553&chk=6KCEXD7Q

Webinaarien välillä on toivottavaa jatkaa luentojen aiheiden työstämistä etätehtävien avulla. Etätehtävät julkaistaan aina webinaarin jälkeen hankkeen tukipalvelu Edulassa, www.edula.fi