torstai 14. helmikuuta 2013

Kunnan päättäjät mukaan koulutukseen

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tieto- ja viestintätekniikkaan -seminaarisarja Varsinais-Suomessa päättyi 6.2.2013 aktiiviseen keskusteluun ja keskeiseen toteamukseen "Koulutuksen suuri anti oli se, ettei asioista tunnu olevan selvyyttä missään. Kaikkialla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia."

Varsinais-Suomen LUOTI-osallistujat edustivat oppilaitosjohtoa lähinnä perus- ja toiselta asteelta:

LUOTI Varsinais-Suomi: osallistujien oppilaitosmuodot

Lähipäivien aikana tehtävät ryhmätyöt ja keskustelut koettiin äärimmäisen tärkeiksi.Ne olivat erinomaisia hetkiä vertailla niin alueellisia kuin kansallisia lähtökohtia ja ratkaisuja. Lisäksi ne toimivat ideariihinä, joissa  konkreettisesti päästiin pohtimaan esimerkiksi ope.fi-viitekehysten merkitystä, tvt-strategioita ja opetuskäytön suunnitelmia, erilaisia koulutusratkaisuja, laite- ja tekniikkahankintoja ja paljon muuta keskeistä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon ja opetuskäytöön liittyen.

Äärimmäisen tärkeää on myös se, että koulutuksiin osallistuvat oikeat henkilöt: "Vaikuttavuus oli vahvaa, sillä mahdollisuudet alueelliseen yhteistyöhön avattiin kurssin kautta. Kapula on annettu kentälle ja kaikki on itsestä kiinni. Mukaan tarvittaisiin kunnan sivistystoimen johtoa tai niitä, jotka resursseissta vastaavat kunnissa, jotta kehitystyö lähtisi toden teolla käyntiin."

Varsinais-Suomen LUOTI-koulutukseen oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä, riippumatta siitä ehtikö yksittäinen henkilö osallistua yhteen vai useampaan lähipäivään. Koulutuksen laadullisten arvioiden keskiarvo oli 3,8 (asteikolla 1 - 5).

Koulutuksen laadullinen arviointi eri kriteereillä. LUOTI Varsinais-Suomi

 

Varsinais-Suomen koulutus oli samalla hankeajan viimeinen toteutus


Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tieto- ja viestintätekniikkaan on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulusta. Hanke on kaksivuotinen, 6/2011 - 6/2013 ja hankeaikana toteutettiin neljä oppilaitosjohdolle suunnattua täydennyskoulutuskokonaisuutta. Nämä olivat:
  • webinaarisarja keväällä 2012
  • avoin toteutus Helsingissä kesällä 2012
  • Päijät-Häme syksyllä 2012 sekä 
  • Varsinais-Suomi talvella 2012-2013.
Koulutukset ovat olleet mielenkiintoisia, ja niihin on osallistunut yhteensä pitkälti yli sata oppilaitosjohdon edustajaa. Keskeisiksi haasteiksi kaikilla oppilaitostasoilla ovat nousseet mm. kiire, resurssien vähyys, olemassa olevien ratkaisujen kartoittamisen haasteet, hyvien käytänteiden levittäminen ja oppilaitosten sekä opettajien osaamisen kehittäminen. Osallistujien käyttöön on jäänyt koulutuksen tukipalvelu, Edula, jossa ovat tallessa kunkin toteutuksen koulutuksen aikaiset materiaalit ja keskustelut sekä kaikille avoin Mediakirjasto. Lisäksi tämä blogi ja Facebook-sivu pysyvät käytössä.

Hanke on Suomen eOppimiskeskuksen koordinoiman konsortion yhteishanke. Seminaarisarjojen käytännön toteuttajana toimi kaikissa toteuksissa mm. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry sekä muut konsortion jäsenet lähinnä asiantuntijarooleissa.

Oppilaitosjohdon LUOTI-hankkeen toteuttajat