tiistai 8. toukokuuta 2012

Ruusuja ja kehitysideoita LUOTI-webinaarisarjaan osallistuneilta

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan webinaarisarja toteutettiin keväällä 2012, helmikuun alusta huhtikuun loppuun kestävän jakson aikana. Webinaarisarjassa oli kuusi luentokertaa:
  • Henkinen ja fyysinen työympäristö
  • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen ja sosiaalisen median osaaminen
  • Asiantuntijuus ja yksilön taidot
  • Suunnitelmallinen työskentely
  • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö
  • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Osallistujat saattoivat osallistua yhteen tai useampaan webinaarisarjan osaan sekä hypätä mukaan matkan varrella. Kaiken kaikkiaan 53 eri henkilöä eri kouluasteilta osallistui vähintään yhteen sarjan webinaariin.


Kuva 1: osallisutat edustivat monipuolisesti eri oppilaitosmuotoja

Koulutusta arvioitiin niin laadun kuin vaikuttavuuden osalta. Arviointi toteutettiin viisiportaisella asteikolla, jossa 1 oli heikoin arvosana ja 5 paras.

Innostusta, vinkkejä omaan työhön, kiire esteenä

Kuva 2: koulutuksen laadun arviointi pyydetyillä kriteereillä
Laadun arviointiin liittyvissä vapaissa palautteissa kehuttiin yleisesti webinaarin toimivuutta sekä luennoitsijoiden asiantuntijuutta ja innostuneisuutta asiasta. Keskustelun aktiivisuus vaihteli webinaareittain, mutta siitäkin monet saivat hyviä ideoita omaan työhönsä liittyen. Myös webinaarien tallenteet ovat olleet suosittuja niin poissaolojen kuin uusintojen takia.

Vastaavasti kehityskohteiksi nousi mm. osallistujien sitouttaminen vapaaehtoisten etätehtävien tekemiseen. Koulutuksen taustakanava Edula, www.edula.fi, olisi tarjonnut loistavan kanavan pohtia webinaarien aiheita ja käydä keskustelua niihin liittyen. Aikaresurssit ja vapaaehtoisuus olivat rajoittavia tekijöitä, vaikka hyödyt olivatkin nähtävissä.

Webinaareissa yleinen ongelma on myös luentojen pituuksien määrittely. Luennot oli pilkottu ja webinaarit tauotettu, mutta kolme tuntia on siitä huolimatta pitkä aika keskittyä. Toisaalta, pilkkominen liian pieniin kokonaisuuksiin saattaa myös verottaa osallistujia.

Vahvistusta ja taustatukea, ideoita tulevaan, konkreettista toimintaa

Kuva 3: koulutuksen vaikuttavuuden arviointi eri kriteereillä
Vaikuttavuuden osalta osallistujien omat taustat ja oppilaitoksen tilanne vaikuttivat arviointiin. Pidemmälle edenneille webinaarit tarjosivat erityisesti vahvistusta omille ajatuksille ja tekemisille, rohkaisua jatkaa aloitetulla tiellä. Toisissa oppilaitoksissa webinaarisarjan pohjalta lisättiin uusiin opetussuunnitelmiin tvt-tunteja ja monet totesivat kehitysvauhdin olevan hengästyttävä - webinaareista jäikin näin paljon uusia ideoita sulatettavaksi.

Käytännön esimerkit toiveena

Yleisenä palautteena esiin nousivat vielä toiveet käytännön esimerkeistä ja konkretian mukaan tuomisesta vielä enemmän. Teoria on tärkeää, mutta samat asiat saattavat toistua muissakin kanavissa. Luennoitsijoiden substanssiosamainen ja opetusmaailman tuntemus käytännön esimerkein ovat erittäin tärkeitä esiin tuotavia asioita.

Positiivinen mieli järjestäjille jää, kun 92 % webinaarisarjan osallistujista on valmis suosittelemaan koulutusta muille!

Tervetuloa mukaan seuraavaan toteutukseen

Seuraava LUOTI-seminaarisarja järjestetään kesällä, 5.6. - 17.8.2012 Helsingissä, kolmena lähitapaamisena. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: http://luotikoulutus.blogspot.com/p/ohjelma.html