keskiviikko 29. tammikuuta 2014

BossIT - Oppilaitosjohdon TVT-kompassi

Suomen eOppimiskeskuksen luotsaama konsortio jatkaa Opetushallituksen rahoittamia, osallistujille maksuttomia oppilaitosjohdon koulutuksia, joissa pääpaino on suunnitelmallisessa tieto- ja viestintätekniikan käytössä sekä muutosten hallinnassa ja ennakoinnissa. Hankekauden ensimmäinen toteutus alkaa Hämeenlinnassa 30.1.2014 - mukaan on ilmoittautunut lähes 30 oppilaitosjohdon edustajaa.

Koulutuksen keskeisiä osa-alueita ovat:

  • tietoyhteiskuntataitojen strateginen johtaminen
  • tietotekniikan käyttöönoton muutosjohtaminen
  • hankintojen strateginen suunnittelu
  • oppilaitoksen sisäinen ja ulkoinen verkottuminen
  • sosiaalisen median käyttötapojen johtaminen
  • e-oppimateriaalien pedagoginen hyödyntäminen

BossIT on 3 opintopisteen arvoinen kokonaisuus


BossIT-koulutuskokonaisuus sisältää kolmen lähipäivän lisäksi etätyöskentelyä. Keskeisiä työskentelykohteita ovat mm. valikoituihin verkkopalveluihin tai sovelluksiin tutustumista, omaan työhön liittyvän kehitystehtävän työstämistä ja tulevaisuustyöpaja eDelfoi-työkalua hyödyntäen. Tärkeä osa koulutusta on myös keskustelu kollegoiden kanssa. 

Koulutukseen osallistuneet saavat Hämeen ammattikorkeakoulun myöntämät todistukset.

Koulutuksen toteuttajaverkosto


BossIT on Suomen eOppimiskeskuksen koordinoima Opetushallituksen rahoittama koulutushanke, jonka toteuttajina toimivat lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Valopi ja Velis & Remis.