Info


Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset

Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetut konsortiot toteuttavat opetusteknologiaan ja internetin pedagogiseen hyödyntämiseen suuntautuvia koulutuksia. Näissä pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Henkilöstökoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät syksyllä 2011.
Oppilaitosjohdon BossIT-koulutuksissa paneudutaan siihen, kuinka luotsata oppilaitosorganisaatiota tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Työskentely toteutetaan monimuotoisesti yhdistäen lähiopiskelua ja verkkopohjaista opiskelua. Varsinkin verkko-oppimisen omakohtainen kokemus on tärkeää oppilaitosjohdolle: ala on jatkuvasti pinnalla, ymmärrys mahdollisuuksiin kasvaa syvällisen tuntemuksen kautta. BossIT-koulutuksia järjestetään kaksi. Lisätietoja Oppilaitosjohdon blogissa.
Yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opetuksen opettajien Open päivitys -koulutuksia järjestetään aikajaksolla 2013-14 yleissivistää ja ammatillista 4 kertaa ja aikuiskoulutuksen toteutuksia 3 kertaa eri alueilla. Yhteen koulutukseen otetaan 10-20 osallistujaa. Koulutuksen laajuus on 5 op. 

Aikajaksolla 2012-14 toteutetaan vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle suunnattu koulutus, jonka sisältö on tiivistetty 4 op mittaiseksi. Open päivityksen portaittaiseen malliin kuuluvat myös paikalliskouluttajakoulutus ja pienet vertaisryhmät. Todistukset myöntää Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.
Täydennyskoulutusten eräänä keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin.

Open päivitys

Open päivitys tulee lähelle arjen työtä vertaiskoulutusmallin avulla. Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan teknologian hyödyntämistä niin, että täydennyskoulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista. Erityistä painoa laitetaan vertaistyöskentelyn toimintamallien löytämiseen, koska sitä kautta teknologian opetuskäyttö juurtuu toimintakulttuuriin: yksin tekemisen aika on opettajilla ohi, kuten Hämeenlinnan opetustoimi kiteytti.
Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Koulun on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.
Open Päivityksen koulutusmalli on kolmiportainen. Ensimmäinen porras muodostuu viiden opintopisteen koulutuksesta, jonka yhtenä osana uutta työtapaa laajennetaan kollegiaaliseen vertaistyöskentelyyn, joka on koulutusmallin toinen porras. Kolmas porras on suunnattu opetustyön kehittämiseen orientoituneille opettajille, paikalliskouluttajille, jotka ovat motivoituneet neuvomaan ja auttamaan omia kollegoitaan. Paikalliskouluttajien valmennukseen osallistuvilla on usein myös oman työroolinsa vastuualueena tvt-opetuskäyttö.
Opettajien täydennyskoulutuksiin liittyy henkilökohtaisen osaamisen arviointia ja ammattitaidon kehittämisen suunnittelua OmaProfiili-arviointityökalun avulla. OmaProfiili yhdistyy Ope.fi-taitotasoihin. Ammatillisen koulutuksen Open Päivityksessä kiinnitetään myös erityshuomiota opetusteknologian soveltamisesta työelämäyhteyksiin, työssäoppimiseen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Täydennyskoulutuksia tukee Edula-verkkoympäristö, jonka mediakirjastosta löytyvät muun muassa kaikki koulutuksissa esitetyt aineistot ja koulutuksiin kootut oppaat. Kouluttajaverkoston tuottamat sisällöt julkaistaan Creative Commons -lisenssillä BY-SA 4.0, joka mahdollistaa sisältöjen jatkohyödyntämisen. Koulutuksissa kootaan myös opettajien opetusideoita, joita julkaistaan osallistujan oman valinnan mukaan OpenKortti-, Liikkeelle! tai LeMill-verkkopalveluissa.

BossIT

Koulun vai opiskelijoiden laitteet? Laitteiden, hankintojen ja ylläpidon mahdollisuudet? Organisaation osaamisen ja vertaisoppimisen johtaminen? Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet? Verkostot ja näkyvyys?

Internetin ja digitaalisten aineistojen murros tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta kaikkea ei kannata kokeilla itse. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) mielekäs käyttö on suunniteltava huolellisesti.

BossIT-koulutuspaketti antaa tehokkaita valmiuksia oppilaitosmaailman ilmiöiden ja muutosten haltuunottoon ja ennakointiin.

Koulutus pureutuu muun muassa seuraaviin osa-alueisiin

  • tietoyhteiskuntataitojen strateginen johtaminen
  • tietotekniikan käyttöönoton muutosjohtaminen
  • hankintojen strateginen suunnittelu
  • oppilaitoksen sisäinen ja ulkoinen verkottuminen
  • sosiaalisen median käyttötapojen johtaminen
  • e-oppimateriaalien pedagoginen hyödyntäminen
Kokonaisuus sisältää lähiopetusta, valikoitujen verkkopalveluiden tai sovellusten käyttöön tutustumista, etätyöskentelyä omaan työhön liittyvän kehitystehtävän kanssa sekä harjoituksia muun muassa eDelfoi-tulevaisuustyökalulla.

Tärkeä osa koulutusta on ajankohtaisluentojen ohella keskustelu kollegoiden kanssa.


Hankkeen Facebook-sivut löytyvät osoitteesta: Facebook.com/luotikoulutus


 
Toteuttajat

Suomen eOppimiskeskuksen täydennyskoulutusten toteuttajajoukkoon kuuluvat HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, TIEKE, Valopi ja Velis&Remis.
Olen Merja Sjöblom, tieto- ja viestintätekniikan osaamisen ja koulutuksen asiantuntija. Työskentelen tällä hetkellä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:ssä (www.tieke.fi), taloon olen tullut vuonna 2004. Aiemmin tein kymmenisen vuotta töitä tieto- ja viestintätekniikan kouluttajana ympäri Suomea ja maailmallakin. TIEKEssä teen töitä erilaisissa verkostoissa ja projekteissa, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan, tietotyöhön ja tietoyhteiskuntataitoihin, tehtäviini kuuluvat myös TIEKEntutkintojen ylläpito- ja kehitystehtävät sekä yhteistyö oppilaitosten, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja julkisen sektorin kanssa .
LUOTI – Luotsaa tietotekniikkaan –koulutuksissa tehtäviini kuuluu itse seminaarisarjojen järjestelyt, puhujayhteydet, arviointi ja myös asiantuntijana toimiminen.
Vapaa-aikani minut löytää yleensä perheen ja ystävien parista, kävely- ja pyörälenkeiltä, uimasta sekä karavaariharrastuksen ympyröistä.
TIEKEstä lisätietoa www.tieke.fi, itse olen mm. Facebookissa http://facebook.com/MerjaSjoblom ja LinkedIn-palvelussa http://fi.linkedin.com/in/merjasjoblom

Anne Rongas


Open Päivityksen koulutushankkeessa olen koordinaattorin roolissa Suomen eOppimiskeskuksen työntekijänä. Olen kouluttanut opettajia sulauttamaan opetusteknologiaa ja nykynettiä oppimisen tueksi vuodesta 2004 alkaen. Perusfaktoja taustoistani löytyy CV:n tapaisesta, verkkopresenssi blogini ohesta.

Ensimmäisen elämäntyöni olen tehnyt maanviljelijänä (sikoja ja luomuviljaa). Suuren EU-mullistuksen inspiroimana lähdin opin tielle. Aikuiskasvatustieteen ja ope-opintojen jälkeen olin töissä 2001-2010 aineenopettajana ja opona Kotkan lukioissa, enimmäkseen aikuislukiossa (PS, FI, UE, ET, AT, OP). Ensimmäisen opevuoden keväältä alkaen olen tuottanut kaiken opetusaineistoni avoimeen nettiin. Itse paljon etäopiskelleena ja etäopettaneena hyvän verkko-oppimisen etsiminen on edelleen kiinnostuksen kohteeni. 

Valopi Oy
Olen Jarmo Tanskanen Valopi Oy:stä. Teen ja ylläpidän oppimisteknologiaa, sisältöjä ja alustoja. Koulutan ja ohjaan asiakkaitani opetusteknologian ja pedagogiikan rajapinnassa. Pääpaino pedagogiikan ja hyvien käytänteiden puolella. Olen nyt yrittäjä Valopissa ja aikaisemmin yliopistossa (DI, TkL, opettajapätevyys, tekniikka) ja työelämässä projektitehtävissä, opettajana ja opetuksen kehittäjänä. Kiinnostuksen kohteena ovat myös e-oppimisen laatu ja toiminnan arviointi ja kehittäminen.

http://www.valopi.fiLisätietoja: Suomen eOppimiskeskus Titi Tamminen (040 869 6306, etunimi.sukunimi ÄT eoppimiskeskus.fi)  ja Anne Rongas (040 5181 229, gmail: rongas.anne)
BossIT on Opetushallituksenrahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Sijaiskuluja ei korvata. Täydennyskoulutukset toteutetaan alueittain ja mahdollisimman lähellä koulutettavia.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti