keskiviikko 20. elokuuta 2014

Viisaita valintoja – miten ennakoida TVT-johtamisen suuntaa?

Monella rintamalla muuttuvassa ympäristössä niukkenevien resurssien keskellä ei ole aina helppoa tehdä valintoja ja päätöksiä. Oppilaitosjohtamisen arsenaaliin kuuluu tulevaisuuden ennakointi. On tärkeää olla ajan tasalla siitä, missä mennään nyt, mutta on myös tärkeää olla näkymä suunnasta, minne ollaan menossa.

Tulevaisuuden tutkimuksen kannalta ajatuksena on mahdollisten tulevaisuuksien horisontissa suuntaaminen. Haarautuvien polkujen maastossa teemme tulevaisuutta, varsinkin jos meillä on suunta ja ajatus, emme pelkästään harhaile ja ajaudu. Tulevaisuutta kohti suuntaamisessa yhteisvoimalla on suuri vaikutus. Siksi ennakointi on aina myös keskustelua ja useiden näkulmien huomioimista. Ei ole suoria ja selkeitä vastauksia. Jokaisella asialla on puolensa.

Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmäarsenaaliin on kuulunut Delfoi-menetelmä, jossa aihepiirin huippuasiantuntikoilta kysytään anonyymien paneelikierrosten avulla näkemyksiä ennakoinnin kohteena olevasta asiasta.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Otavan Opisto ja Otavan Opiston osuuskunta ovat jalostaneet Delfoi-asiantuntijapaneelimetodia internetaikakaudelle. Heidän tuottamaansa eDelfoi-työkalua käytettiin oppilaitosjohdon BossIT-koulutuksessa osallistujaryhmän yhteisen näkemyksen esille saamisessa ja kiteyttämisessä. Tavalliseen verkkokeskusteluun verrattuna eDelfoi tarjoaa moniäänisen ja visuaalisesti havainnollisen keinon napakkaan yhteisen näkemyksen kokoamiseen. (Ks. diasarja, jolla koulutukseen osallistujia johdatettiin eDelfoi-työskentelyyn, lisätietoja myös Hannu Linturin artikkeleissa.)

Hämeenlinnan yleissivistävän koulutuksen 25 hengen ryhmän tuottamat näkemykset tiivistettiin yhteenvetoon, jossa aihepiiriä taustoitettiin myös SoMy-hankkeessa toteutettuun eDelfoi-paneeliin peilaten.

Oppikirjan tulevaisuus on kuuma peruna juuri nyt.

Paneelien tuotoksista nostettiin suosituksina kaksi aihepiiriä, joihin valinnoissa ja päätöksenteossa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota TVT-johtamisen osalta: ajankäyttö ja rahoituksesta riippumattomat ratkaisut:

Ajankäyttö ja jatkuva kiire: 
  • jotakin pitää jättää pois, asioille ja työlle tärkeysjärjestys 
  • aikataulut, rutiinit ja työnjako 
  • päällekkäisen tekemisen välttäminen, koulujen yhteistyö ja
  • TVT työtaakan keventäjänä: huomio, miten tämä onnistuu.

Rahaa on niukasti, mutta ei se kaikkea ratkaise:
  • vertaisoppiminen, osaamista omasta yhteisöstä 
  • omat laitteet hyötykäyttöön, pelisäännöt ja
  • yleinen asenne: auta, jaa, uskalla kysyä ja tarjota apua.
eDelfoi-prosessin toteutti Suomen eOppimiskeskus (Anne Rongas ja Kari A. Hintikka). Yhteenveto on ladattavissa myös Scribd-palvelussa.