torstai 24. marraskuuta 2011

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan ilmoittautuminen avattu

Kevään 2012 seminaarisarjoihin voi nyt ilmoittautua osoitteessa https://digiumenterprise.com/answer/?sid=752364&chk=QKRCV67S

Verkossa toteutettava webinaari

keskiviikko 1.2.2012 klo 9 - 12

 • Henkinen ja fyysinen työympäristö: Jyrki J.J. Kasvi TIEKE ja Petri Lounaskorpi NewTEC

keskiviikko 8.2.2012 klo 9 - 12

 • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen ja sosiaalisen median osaaminen: Anne Rongas eOppimiskeskus, Harto Pönkä Innowise ja Merja Sjöblom TIEKE

keskiviikko 7.3.2012 klo 9 - 12

 • Asiantuntijuus ja yksilön taidot: Leena Vainio HAMK ja Petri Lounaskorpi NewTEC

perjantai 30.3.2012 klo 9 - 12

 • Suunnitelmallinen työskentely: Jarmo Tanskanen Valopi ja Kenneth Vuorinen Fronter
 • Tietoturva: Timo Simell TIEKE

perjantai 13.4.2012 klo 9 - 12

 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö: Jyrki J.J. Kasvi TIEKE

perjantai 27.4.2012 klo 9 - 16

 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus: Harto Pönkä Innowise, Jarmo Tanskanen Valopi ja Henrik Paajanen Fronter


Lähipäivistä koostuva seminaarisarja osoitteessa Alppikatu 2, 00530 Helsinki (Helsingin Diakoniaopisto): PERUTTU (jo ilmoittautuneet siirretään webinaariin, saatte viestin asiasta)

keskiviikko 8.2.2012 klo 9 - 16
 • Henkinen ja fyysinen työympäristö: Jyrki J.J. Kasvi TIEKE ja Petri Lounaskorpi NewTEC
 • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen ja sosiaalisen median osaaminen: Anne Rongas eOppimiskeskus, Harto Pönkä Innowise ja Merja Sjöblom TIEKE

perjantai 30.3.2012 klo 9 - 16

 • Asiantuntijuus ja yksilön taidot: Anne Rongas eOppimiskeskus, Leena Vainio HAMK ja Petri Lounaskorpi NewTEC
 • Suunnitelmallinen työskentely: Jarmo Tanskanen Valopi, Kenneth Vuorinen Fronter
 • Tietoturva: Timo Simell TIEKE

perjantai 27.4.2012 klo 9 - 16

 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö: Jyrki J.J. Kasvi TIEKE
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus: Harto Pönkä Innowise, Jarmo Tanskanen Valopi ja Henrik Paajanen Fronter

torstai 10. marraskuuta 2011

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan koulutuksen suunnittelutyö täydessä käynnissä

Kevään 2012 seminaarisarjat on siis aikataulutettu ja ilmoittautuminen avataan mahdollisimman pian.

Tällä hetkellä kartoitetaan mm. hankekonsortion asiantuntijoita sekä muita verkostoja parhaiden mahdollisten puhujien löytämiseksi.

Täydennyskoulutuksen Facebook-sivut on myös avattu, osoitteessa www.facebook.com/luotikoulutus

Myös sisar-hanke Open Päivitys on saanut omat Facebook-sivunsa, www.facebook.com/OpenPaivitys

maanantai 31. lokakuuta 2011

Oppilaitosjohdon LUOTI -seminaarisarjat keväälle 2012 aikataulutettu

Keväällä 2012 toteutetaan täydennyskoulutuksen kaksi ensimmäistä seminaarisarjaa. Toinen on webinaarisarja, johon on helppo osallistua mistä tahansa käsin. Toinen kevään seminaarisarja järjestetään lähitoteutuksena, jossa on kolme noin kuukauden välein toistuvaa lähipäivää. Molempiin seminaarisarjoihin sisältyy seminaariajankohtien väliin sijoittuvaa etätyöskentelyä.

Kevään 2012 lähipäivistä koostuva seminaarisarja pidetään pääkaupunkiseudulla, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. Seminaaripäivät ja sisällöt ovat:

keskiviikko 8.2.2012 klo 9 - 16
 • Henkinen ja fyysinen työympäristö
 • Tieto- ja viestintätekninen ja sosiaalisen median osaaminen

perjantai 30.3.2012 klo 9 - 16

 • Asiantuntijuus ja yksilön taidot
 • Suunnitelmallinen työskentely
 • Tietoturva

perjantai 27.4.2012 klo 9 - 16

 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus

Kevään 2012 webinaarisarja toteutetaan verkossa. Seminaaripäivät ja aiheet ovat:

keskiviikko 1.2.2012 klo 9 - 12

 • Henkinen ja fyysinen työympäristö

keskiviikko 8.2.2012 klo 9 - 12

 • Tieto- ja viestintätekninen ja sosiaalisen median osaaminen

keskiviikko 7.3.2012 klo 9 - 12

 • Asiantuntijuus ja yksilön taidot

perjantai 30.3.2012 klo 9 - 12

 • Suunnitelmallinen työskentely
 • Tietoturva

perjantai 13.4.2012 klo 9 - 12

 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö

perjantai 27.4.2012 klo 9 - 12

 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus


maanantai 24. lokakuuta 2011

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -seminaarisarja

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -täydennyskoulutus on oppilaitosjohdolle kohdistettua Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta jossa haetaan vastauksia mm. yllä oleviin kysymyksiin.

Koulutus toteutetaan seminaarisarjana, jota täydentää keskeisiin sisältöihin perustuva etätyöskentely ja verkkopohjainen tukipalvelu. Toteutuksia järjestetään neljä ja kuhunkin toteutukseen otetaan mukaan enintään 30 oppilaitosjohdon edustajaa.

Seminaarisarja keskittyy kolmeen keskeiseen painopistealueeseen: 1) tieto- ja viestintätekniikan hankinta ja käyttöönotto oppilaitoksissa (koulun sisäinen toimintakulttuuri), 2) etäopetus ja verkkokokoukset (luokan ja opetuksen toimintakulttuuri) sekä 3) tiedotus ja viestintä uudella teknologialla ja sosiaalisessa mediassa (koulun ja sidosryhmien välinen toimintakulttuuri)
Koulutus vahvistaa oppilaitosjohdon uusien toimintamallien sekä verkostotyöskentelyn kehittämistä. Lisäksi yhteisöllisyys ja vertaistyöskentely tukevat osallistujien kokonaisvaltaista ammatillista kehittymistä.

Tavoitteena on konkreettisella, arjen toimintaan suuntaavalla tavalla monipuolistaa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämistä johtamisessa, yhteistyössä, viestinnässä ja organisaation kehittämisessä. Teknologian haltuunotossa korostetaan pedagogisen johtamisen mahdollisuuksia ja asioita lähestytään toimintakulttuurisena toimintana.

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan koulutuskonseptin taustalla on laaja asiantuntijaverkosto, jolla on myös laaja kontaktipinta tutkimusorganisaatioihin, yritysmaailmaan ja työelämään. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen pohjana on verkoston vankka kokemus, käytännön asiantuntemus ja tuorein tutkimustieto.

Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimassa täydennyskoulutushankkeessa ovat toteuttajina Fronter, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Innowise, Mobiletools, Pedapoint, Somea, Suomen Oppimispelit, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ja Valopi.