maanantai 24. lokakuuta 2011

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -seminaarisarja

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -täydennyskoulutus on oppilaitosjohdolle kohdistettua Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta jossa haetaan vastauksia mm. yllä oleviin kysymyksiin.

Koulutus toteutetaan seminaarisarjana, jota täydentää keskeisiin sisältöihin perustuva etätyöskentely ja verkkopohjainen tukipalvelu. Toteutuksia järjestetään neljä ja kuhunkin toteutukseen otetaan mukaan enintään 30 oppilaitosjohdon edustajaa.

Seminaarisarja keskittyy kolmeen keskeiseen painopistealueeseen: 1) tieto- ja viestintätekniikan hankinta ja käyttöönotto oppilaitoksissa (koulun sisäinen toimintakulttuuri), 2) etäopetus ja verkkokokoukset (luokan ja opetuksen toimintakulttuuri) sekä 3) tiedotus ja viestintä uudella teknologialla ja sosiaalisessa mediassa (koulun ja sidosryhmien välinen toimintakulttuuri)
Koulutus vahvistaa oppilaitosjohdon uusien toimintamallien sekä verkostotyöskentelyn kehittämistä. Lisäksi yhteisöllisyys ja vertaistyöskentely tukevat osallistujien kokonaisvaltaista ammatillista kehittymistä.

Tavoitteena on konkreettisella, arjen toimintaan suuntaavalla tavalla monipuolistaa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämistä johtamisessa, yhteistyössä, viestinnässä ja organisaation kehittämisessä. Teknologian haltuunotossa korostetaan pedagogisen johtamisen mahdollisuuksia ja asioita lähestytään toimintakulttuurisena toimintana.

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan koulutuskonseptin taustalla on laaja asiantuntijaverkosto, jolla on myös laaja kontaktipinta tutkimusorganisaatioihin, yritysmaailmaan ja työelämään. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen pohjana on verkoston vankka kokemus, käytännön asiantuntemus ja tuorein tutkimustieto.

Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimassa täydennyskoulutushankkeessa ovat toteuttajina Fronter, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Innowise, Mobiletools, Pedapoint, Somea, Suomen Oppimispelit, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ja Valopi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti