perjantai 30. maaliskuuta 2012

Webinaari osa 4: Suunnitelmallinen työskentely ja tietoturva

Suunnitelmallinen työskentely ja tietoturva olivat aiheina perjantaina 30.3.2012 pidetyssä LUOTI-webinaarisarjan neljännessa osassa. Asiantuntijaluennoitsijoina webinaarissa olivat Jarmo Tanskanen (Valopi), Christian Komonen (Fronter) ja Timo Simell (TIEKE).

Luoti webinar tietoturva
View more PowerPoint from TimoSimell

Hyödyllisiä linkkejä

Webinaarin aikana nousi jälleen esiin hyödyllisiä linkkejä, tässä niistä tietoa:

keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Suunnitelmallinen työskentely ja tietoturva webinaarissa perjantaina 30.3.2012

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -webinaarit jatkuvat

 • perjantaina 30.3.2012 klo 9 -12

suunnitelmallisen työskentelyn ja tietoturvan aiheilla.

Webinaarin asiantuntijoina tällä kertaa
 • Jarmo Tanskanen, Valopi
 • Christian Komonen, Fronter sekä
 • Timo Simell, TIEKE

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja pohtimaan tämän kerran teemoja. Verkkotilan osoite: https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/luoti/

Jos et ole aiemmin osallistunut webinaarisarjaan, täytäthän myös ilmoittautumislomakkeen: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=790952&chk=UM6EM3QC

Yleisiä ohjeita webinaarin osallistujille löytyy http://luotikoulutus.blogspot.com/p/ohjelma.html

perjantai 9. maaliskuuta 2012

Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus

Haetaanko yhteisöllisyydestä samoja asioita nykypäivän tietoyhteiskunnassa mitä aiemmin katoava kansanperinteemme talkoot ovat tarjonneet? Puhutaanko yhteisöllisyydestä jo niin monessa asiayhteydessä, että se on kääntymässä itseään vastaan eikä merkitse tarpeeksi konkreettisia asioita.

Virtuaalisen oppimisen merkeissä kouluja paljon kiertäneenä viimeisten vuosien aikana sekä opettajia kouluttaen olen huomannut kuinka tämän nykypäivän talkootyön on ollut paikoin hyvin vaikea löytää toimivaa muotoaan enemmistön ymmärrettävissä ja omaksuttavissa olevalla tavalla.

Toisaalta on helpoa ymmärtää, mistä tämä vaikeus johtuu, sillä muuttuuhan se maailma, johon yhteisöllisyyden käsite voimakkaasti liitetään, sellaisella vauhdilla, että mukana pysyminen on varmasti vaikeaa, jos sen seuraaminen ei ole itselle jo muutenkin harrastus tai ammatti.

Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta esiintyy varmasti jokaisessa koulussa ja työyhteisössä monissa eri muodoissa, ei ainoastaan verkossa tapahtuvana. Usein virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan onnistuneeseen työskentelyyn liittyy jonkinlainen muutos. Ilman muutosta edellä mainittujen käsitteiden kautta syntyviä voimavaroja ei päästä hyödyntämään laajemmassa mittakaavassa. Opettajarintaman laaja-alaisesta mukaanlähtemisestä tällaiseen muutokseen Janne Saarinen kirjoittaa osuvasti omassa blogissaan.

Oppimisympäristön muodostaminen

Netin erilaiset sosiaaliset työkalut, palvelut ja sovellukset ovat osa nykypäivän tapaa tuottaa tietoa sekä tallentaa hiljaista tietoa. Näiden välineiden tuominen yhteisöihin tähtää mm. vuorovaikutuksen lisäämiseen... kouluissa on edelleenkin kirjoja, joita luetaan yksin ja vihkot, joihon kirjoitetaan kotitehtäviä. Nykyään voi lisänä olla wiki, blogi, Facebook, Google docs tai opettajan kasaamat verkkosivut, joita hyödynnetään välineinä opetuksen tukena. Erilaisten välineiden käyttöönotossa kannattaa niiden suuresta houkuttelevuudesta huolimatta ensin tarkastella niiden hyötyä kokonaisuuden kannalta. Liian usein tulee eteen tilanteita, joissa henkilökohtainen innostus ja kiinnostus (mitkä ovat sinänsä loistavia asioita) hämärtää todellisen tavoitteen ja tarpeen. Opetusympäristöjen toteutuksessa yhteisöllisissä palveluissa pitäisi ehdottomasti kiinnittää huomiota opetustilanteen hallittavuudeen, työskentelyn seurattavuuden sekä toiminnan todennettavuuteen. Usein edellä mainitut kokonaisuudet rakentuvat ryhmäytymisen mahdollisuudelle sekä tarpeenmukaiselle asioiden henkilökohtaistamiselle. Näihin asioihin Petri Lassi viittaa hyvin osuvasti omassa blogissaan. Puutteellisuus näissä kivijaloissa vaikuttaa suoraan systemaattiseen asioiden kehittämiseen, jolloin toiminta muotoutuu pirstaloituneeksi.

Motivointi

Työyhteisöissä jokaiselle pitäisi pyrkiä luomaan mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon ja motivaation pohjilta. Näin saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla varmasti lopulta se päämäärä, mitä tavoitellaan. Tapoja toimia yhteisön / yhteisen asian eteen on aina olemassa monia. Suunnittelemalla toiminta hyvin, toimintatapojen tärkeys tulee kaikille selväksi, eikä kenenkään tarvitse kyseenalaistaa toisen toimintavalmiuksia tai -periä. Myös jokaisen toimijan tärkeys yhteisen asian eteen tulee automaattisesti esille, eikä kenenkään tarvitse henkilökohtaisesti sitä korostaa.

Monesti koulutuksissa olen kuullut kysymyksen "Miksi minä käyttäisin omaa aikaani, kun tiedän ettei toiset ole valmiita tekemään mitään yhteisten asioidemme eteen?". Lähtiessäni ratkomaan osallistujien kanssa tällaista tilannetta, ensimmäinen asia mistä mainitsen on se, että työyhteisöissä voi toimia monissa eri rooleissa ja näin myötävaikuttaa yhteisön / yhteisiin tavoitteisiin. Kuinka monimuotoinen työyhteisö olisi, jos olisimme kaikki yhdestä puusta veistettyjä?

Muutoksella kohti tavoitteita

Virtuaalisissa yhteisöissä toimittaessa asioille pitää asettaa tavoitteita, lisäksi toimintaa pitää ehdottomasti seurata. Kehityskeskustelut ovat mainioita tilanteita läpikäydä asetettujen tavoitteiden tilanteet sekä pureutua mahdollisesti esille tulleisiin haasteisiin. Nykyään henkilökohtainen vastuunotto korostuu koko ajan enemmän ja enemmän. Jokaisen pitää olla valmis ainakin osittain muuttamaan omia työskentelytapoja. Suurimmat muutosta estävät asiat ovat yleensä oma osaamattomuuden ja/tai asioiden hallitsemattomuuden tunne. Näiden asioiden yli päästään suunnittelemalla toiminnan jalkauttaminen ja kehitäminen oikein, sekä järjestämällä riittävä koulutus. Henkilökohtaisesti tarpeellisesta työskentelyn muutoksen pitää voida keskustella esimiehen, rehtorin tai jonkun sparraajan kanssa, jos tarve ei muuten ole selvillä.

Johtaminen

Johtaminen on nykypäivänä vuorovaikutuksessa olemista mitä suuremmissa määrin. Vaikka johtaminen on mm. kaksisuuntaista keskustelua, jossa kummankin osapuolen pitää ymmärtää yhteiset sekä henkilökohtaiset tavoitteet ja vastuut, niin tehtävien päätöksien pitää viedä kohti asetettuja tavoitteita. Nykypäivän talkoista - yhteisöissä - olemisesta ja toimimisesta on muodostumassa välttämätön väylä uusien asioiden oppimiselle ja tiedonsaantiin. Tärkeintä ei kuitenkaan ole missään tapauksessa seurattavien yhteisöjen lukumäärä, vaan niissä tapahtuva vuorovaikutuksen taso.

Odotan mielenkiinnolla keskustelua näihin vaikeisiin, mutta kaikkialla varmasti läsnäoleviin haasteisiin.

Henrik Paajanen
Fronter Nordic

torstai 8. maaliskuuta 2012

Webinaari osa 3: Asiantuntijuus ja yksilön taidot

Leena Vainion (HAMK) ja Petri Lounaskorven (NewTEC) vetämät asiantuntijaluennot aiheesta Asiantuntijuus ja yksilön taidot veti webinaarisalin täyteen aktiivisia kuulijoita. Päivän aikana paneuduttiin mm. eri sukupolvien käyttäytymismalleihin, uuden opettajuuden haasteisiin, vertaistukeen (jaettu asiantuntijuus, yhteisöllinen työskentely, tiimityöskentely…), strategioihin, visioihin ja moneen muuhun oppilaitoksen arjessa ja kehittymisessä tärkeään asiaan.

Petrin ja Leenan yhteinen esitys:Edulassa jatketaan

Webinaarin jälkeen työskentely jatkuu Edulassa (www.edula.fi). Edulassa kannattaa jatkaa edellisten webinaarien pohjalta syntynyttä keskustelua mm. aiheista asiantuntijayhteisön kehittäminen ja rehtorin rooli tvt-suunnan näyttäjänä. Lisäksi Edulasta löytyy ohjeet tämän kertaisen etätehtävän pohtimiseen. Tavoitteena on pohtia miten opettajien asiantuntijuutta tässä ajassa parhaiten pidetään ajan tasalla?

Jos et vielä ole Edulaan tutustunut, lue ohjeet LUOTI-blogista: http://luotikoulutus.blogspot.com/2012/02/edula-koulutusten-tukipalvelu-avattu.html

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteisöllinen työskentely saa webinaareissakin aikaan runsaasti keskustelua ja osallistujat jakavat luentoaiheisiin liittyviä linkkejä. Alla kerättynä 7.3. webinaarissa esiin nostettuja linkkejä käyttöönne:

tiistai 6. maaliskuuta 2012

Kesän 2012 LUOTI-seminaarisarja aikataulutettu, ilmoittaudu mukaan

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -täydennyskoulutus on oppilaitosjohdolle kohdistettua Opetus-hallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta jossa haetaan vastauksia mm. yllä oleviin kysymyksiin. Koulutus toteutetaan seminaarisarjana, jota täydentää keskeisiin sisältöihin perustuva etätyöskentely ja verkkopohjainen tukipalvelu.

Kesän 2012 seminaarisarja toteutetaan Helsingissä, HDO:n tiloissa osoitteessa Alppikatu 2, 00530 Helsinki, seuraavina ajankohtina:

tiistai 5.6.2012 klo 9 - 16
 • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen ja sosiaalisen median osaaminen:
  Anne Rongas eOppimiskeskus, Harto Pönkä Innowise ja Merja Sjöblom TIEKE
 • Asiantuntijuus ja yksilön taidot:
  Leena Vainio HAMK ja Petri Lounaskorpi NewTEC
keskiviikko 13.6.2012 klo 9 - 16
 • Henkinen ja fyysinen työympäristö:
  Jyrki J.J. Kasvi TIEKE ja Petri Lounaskorpi NewTEC
 • Suunnitelmallinen työskentely:
  Jarmo Tanskanen Valopi ja Kenneth Vuorinen Fronter
 • Tietoturva:
  Timo Simell TIEKE
perjantai 17.8.2012 klo 9 - 16
 • Säännöt ja oikeudet, lainsäädäntö:
  Jyrki J.J. Kasvi TIEKE
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus:
  Harto Pönkä Innowise, Jarmo Tanskanen Valopi ja Henrik Paajanen Fronter

Ilmoittautuminen:

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=808553&chk=6KCEXD7Q

Webinaarien välillä on toivottavaa jatkaa luentojen aiheiden työstämistä etätehtävien avulla. Etätehtävät julkaistaan aina webinaarin jälkeen hankkeen tukipalvelu Edulassa, www.edula.fi


maanantai 5. maaliskuuta 2012

Asiantuntija yksilönä ja osana koulun organisaatiota

Keskiviikon LUOTI-webinaarin aiheena on Asiantuntijuus ja yksilön taidot.

Koulussa tarvitaan monenlaista asiantuntijuutta. Jokainen opettaja on yksilö, jolla on omat taitonsa - osa luontaisia persoonaan liittyviä, osa koulutuksen kautta omaksuttuja ja osa kokemuksen synnyttämiä. Suomessa opettajien asiantuntijuus ja on nähty niin tärkeäksi, että heidät koulutetaan yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa. Tähän sisältyy myös ajatus opettajasta oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä.

Jokaisen ei tarvitse osata kaikkea, vaan tärkeämpää on se, millainen kokonaisuus ihmisistä yhdessä rakentuu. Eli millainen osaamispääoma koulussa organisaationa on. Kouluun mahtuu erilaisia ihmisiä ja asiantuntijoita - erilaisuus itsessään on koulussa arvo. Oman lisänsä asiantuntijuuksien kirjoon tuovat myös sukupolvien väliset erot.

Entä millaista asiantuntijuutta ihmisten johtaminen vaatii? Miten tunnistaa ja tukea asiantuntijuuden eri tyyppejä? Miten hallita joskus vaikeasti hahmotettavaa asiantuntijuutta - ja kehittää sitä organisaation tarpeiden mukaisesti? Milloin ihmisjoukko on oikeasti enemmän kuin osiensa summa, asiantuntijayhteisö? Mikä merkitys teknologialla esimerkiksi asiantuntijayhteisön vuorovaikutuksen tukemisessa voi olla?

Tule pohtimaan näitä teemoja LUOTI-webinaariin keskiviikkona 7.3. klo 9-12, jolloin kouluttajina ovat Leena Vainio (HAMK) ja Petri Lounaskorpi (NewTec). Verkkotilan osoite: https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/luoti/

Jos et ole aiemmin osallistunut webinaarisarjaan, täytäthän myös ilmoittautumislomakkeen: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=790952&chk=UM6EM3QC