keskiviikko 29. elokuuta 2012

LUOTI-kesäseminaarin arvioinnin tuloksia

Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan koulutusten toinen sarja toteutettiin kesän 2012 aikana Helsingissä avoimena toteutuksena. Koulutuksen sisällöt keskittyivät tuttuun tapaan tieto- ja viestintäteknisen sekä sosiaalisen median osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuteen ja asiantuntijoiden johtamiseen, suunnitelmalliseen työskentelyyn, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen, tietoturvaan, sääntöihin ja oikeuksiin sekä lainsäädääntöön. Aiheet ovat tärkeitä ja keskeisiä oppilaitosten kehittämisessä ja muutoksen hallinnassa, lisäksi erilaiset kehityshankkeet vaativat oppilaitosjohdolta näihin asioihin paneutumista, joten vuorovaikutus myös muiden toimijoiden kanssa on hyödyllistä.

Osallistumisen haasteena arjen kiireet


Koulutuspäivät aikataulutettiin yhteistyössä oppilaitosjohdon edustajien kanssa, jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset ajankohdat kiireisille osallistujille. Kaikkiaan koulutukseen ilmoittautui upeasti lähes 30 osallistujaa, joista osa kuitenkin joutui perumaan ilmoittautumisensa muiden kiireiden vuoksi. Lopulta 21 henkilöä eri oppilaitoksista osallistui yhteen tai useampaan koulutuksen kolmesta lähipäivästä - osa aidosti läsnäosallistujana, osa etäyhteyden avulla aikataulujensa mukaan.

Kuva 1: kesäseminaarin osallistujien edustamat oppilaitosmuodotLUOTI-koulutukset ovat osallistujille maksuttomia koulutuksia, joten niistä on myös "helppo" jäädä pois muiden kiireiden vuoksi - niinpä parhaimillaankin vain 12 osallistujaa oli yhtä aikaa läsnä koulutuspäivissä. Toisaalta osallistujat kaipasivat myös ennakko- ja välitehtäviä, joiden pohjalta keskustelua voisi kouluttajan vetämämä jatkaa lähipäivässä. Open Päivitys ja LUOTI-koulutuksissa onkin käytössä tukipalvelu Edula, johon kesäseminaarinkin koulutusmateriaalit ja etätehtävät chatti- ja keskustelualueineen avattiin ennen ja jälkeen jokaisen koulutuspäivän.Mahdollisuus vuorovaikutukseen ja keskusteluun siis on, mutta sen hyödyntäminen tässä koulutuksessa jäi kovin vähäiseksi.

Koulutuksen laatu nähtiin hyvänä

Koulutuksen laatua arviointiin palautelomakkeella monipuolisesti eri näkökulmista:
Kuva 2: kesäseminaarin laadullinen arviointi
Koulutuksen aikana hyödynnettiin niin läsnä- kuin etäluennoitsijoita, samoin siis osallistuminen oli mahdollista niin paikan päällä kuin etäyhteyden avulla. Reaaliaikainen chattimahdollisuus Edulan kautta oli myös mahdollista, samoin keskutelualueiden hyödyntäminen. Jokainen seminaarin asiantuntija varasi aikaa ja mahdollisuuksia keskustelulle ja kysymyksille, monet teettivät myös pieniä ryhmä- tai paritöitä. Palautteissa toivottiin vielä enemmän yhteistoiminnallisuutta ja mahdollisuutta käyttää samoja menetelmiä, joita opetetaan. Toisaalta joiltain osin katsottiin myös sisältöjen olevan yleistietoa, jota voi itsekin etsiä netistä - mikäli aika sen sallii.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen paranee koulutuksen myötä

Myös LUOTI-koulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin useasta eri näkökulmasta:

Kuva 3: kesäseminaarin vaikutavuuden arviointi
Oman työn kehittäminen ja kehittyminen on yksi selkeä tarve oppilaitosjohdolla - osin myös siksi, että uusien taitojen hallinta helpottaa niiden viemistä eteenpäin muuhun organisaatioon. Keskusteluissa isoon roolin nousikin jälleen haasteet uusien toimintamallien käyttöönotossa oppilaitoksissa. Ratkaisuja ja esimerkkejä tarjottiin koulutuksen aikana paljonkin.

Webinaari toteutusmallina helpottaisi osallistumista

Suurin osa osallistujista suosittelee LUOTI-koulutusta myös muille. Selkeänä haasteena ja osallistumisen esteenä nähdään kuitenkin oppilaitosjohdon kiireet ja monipuoliset, omassa organisaatiossa läsnäoloa vaativat tehtävät. Niinpä avoimissa palautteissa todettiinkin kokonaan webinaarina toteutettavan koulutusvaihtoehdon olevan ehkä helpommin saavutettavissa. Toisaalta tällöin myös koulutusosiot pitää palastella pienemmiksi paloiksi, kuten tehtiin keväällä 2012 toteutetussa LUOTI-koulutuksen webinaarisarjassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti